Library Director :

Lu Dongming

Tel:86-571-87951884

Deputy Directors :

Huang Cheng

Tel:86-571-87952427

 

Tian Ji

Tel:86-571-87953305

Curator Assistant

Qu Jing

Tel:86-571-88206071


Department

Head

Phone

Administration Office

Yuan Shuhong

86-571-87952056

Application Promotion Department

Yun Xia

86-571-87952527

Collection Development

Sun Xiaofei

86-571-87952425

Circulation Department

Qu Jing

86-571-88206071

Reference Department

   

Ancient Books and Special Collection Department

Gao Ming

86-571-88273813

Digital Library Research & Technology Center

   

Research & Planning Department

Liu Qiong

86-571-87953073


Subject Libraries & Directors

Head

Phone

Engineering Library

Chen Zhenying

86-571-87951597

Science Library

Ye Hangqing

86-571-87952890

Arts & Humanities Library

Mao Yigao

86-571-88273447

Social Sciences Library

Cai Wenbin

86-571-88273453

Agriculture Sciences Library

Zheng Jiangping

86-571-86971225

Medical Library

Chen Yijun

86-571-88208765

Service Director

Qian Jiaping

86-571-87953238

Cooperation Director

Lu Guoqiang

86-571-87951622

Collection Construction Director

Zhang Jun

86-571-87953396


Mailing Address:

Zhejiang University Library, Zhejiang, 310027 China

 

Fax:

86-571-87951670

Tel:

86-571-87952056

 

Email:

infolib@zju.edu.cn